Lid worden

Onze regels

Leden van de vereniging dienen tenminste de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt. Voor partners van leden die jonger zijn dan 50 jaar geldt deze regel niet. Het jaar waarover contributie dient te worden betaald is gelijk aan het kalenderjaar. De contributie bedraagt
€ 22,50 per kalenderkwartaal en wordt per automatische incasso afgeschreven. Indien het lidmaatschap aanvangt in de loop van een kalenderkwartaal dan zal de contributie voor dat kalenderkwartaal gedeeltelijk worden berekend en wel vanaf het moment dat het lidmaatschap is aangegaan. 

Het deelnemen aan workshops is bij het lidmaatschap inbegrepen. Hiervoor hoeft dus niet apart betaald te worden. De workshopperiode loopt van
1 september t/m 31 mei van ieder jaar en loopt dus niet synchroon met het jaar waarover contributie dient te worden betaald. 

Het lidmaatschap gaat definitief in nadat de verschuldigde contributie op onze bankrekening is ontvangen. 

Opzegging van het lidmaatschap dient per e-mail te geschieden aan de secretaris. De opzegtermijn gaat in op de dag van opzegging en loopt door tot het einde van het lopende kalenderkwartaal. 
Direct naar:

Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden

* verplicht veld

 Kunt u instemmen met ons privacybeleid?